SCIOS inspectie

SCIOS-certificatie is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties. Onder deze installaties vallen de stookinstallaties en brandstofleidingen. Deze installaties zijn opgedeeld in verschillende scopes. Hierbij is scope 6 een ondersteunende meting die niet op alle technische installaties van toepassing is.

De installatie en inspectiebedrijven kunnen zich certificeren op de volgende scopes:

 • Scope 1: Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 2: Ventilatorbranders op warmteketels en luchtverhitters
 • Scope 3: Stoom- en heetwaterketels
 • Scope 4: Verbrandingsmotoren en gasturbines
 • Scope 5: Bijzondere industriële installaties
 • Scope 6: Emissiemetingen (NOx)
 • Scope 7A: Aardgastoevoerleiding met ontwerpdruk kleiner of gelijk aan 0,5 bar
 • Scope 7B: Ardgastoevoerleiding met een ontwerpdruk groter dan 0,5 bar
 • Scope 7C: Olietoevoerleidingen

 

Afbeelding Schipper Technische Groothandel SCIOS inspectie

Voordelen van regelmatige inspecties, emissiemetingen en goed onderhoud:

 • Energiebesparing
 • Optimale verbranding stookinstallatie
 • Milieuwinst door reductie van emissie van schadelijke stoffen
 • Optimale veiligheid
 • Verhoging bedrijfszekerheid
 • Verklaring van keuring en onderhoud (verzekeraars vragen hier naar bij schade)
 • Vermindering van tijdrovende overheidscontroles

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van ons inspectiebedrijf.

Bekijk onze vacatures