Festo Energy Saving

Lucht is gratis, maar dat geldt niet voor perslucht, dat weet u als geen ander. De opwekkingskosten van perslucht liggen tussen de € 0,02 en € 0,03/m3. Dit bedrag neemt alleen maar toe naarmate de energiekosten stijgen. Daarnaast leggen milieu-argumenten steeds meer gewicht in de schaal. Door lekkage, inefficiënte installaties en andere tekortkomingen verdwijnen er jaarlijks vaak vele duizenden euro’s in de lucht. Schipper Techniek helpt u die duizenden euro’s graag terug te winnen met het Festo Energy Saving programma.

Kijken waar de verspilling zit is één ding, het verhelpen en voorkómen van energie- en productiviteitsverliezen is een tweede. Juist in die totaalaanpak zit de kracht van ons Festo Energy Saving pakket. Als experts op het gebied van productieautomatisering bieden wij u een eenvoudig vijfstappenplan aan om uw productie te optimaliseren. Wij helpen u niet alleen bij het opsporen en elimineren van persluchtlekkages, wij bieden u ook een groot aantal opties om uw energiebesparing duurzaam te maken, het rendement van uw machines te verhogen en uw onderhoudsintervallen te verlengen. Onze specialisten wijzen u de weg naar een optimale benutting van uw persluchtinstallatie en uw machines, zodat niet alleen uw energiekosten dalen, maar uw productiviteit en machinebeschikbaarheid tegelijkertijd omhoog gaan!

Uw voordelen:

 • Betere bewaking van uw persluchtkwaliteit om storing en slijtage vóór te zijn.
 • Nauwkeurige analyse van uw machine om energieverbruik te verlagen en cyclustijden te verkorten.
 • Onderhoudsstrategie waarmee u uw machinebeschikbaarheid enorm kunt verhogen.

 

Afbeelding Schipper Technische Groothandel Festo Energy Saving

Stap 1: Intake

Alvorens te beginnen met optimaliseren nemen experts van Schipper Techniek uw installatie onder de loep. Zij kijken naar uw persluchtopwekkingsinstallatie, uw leidingnetwerk en de persluchtverbruikers in uw machinepark en brengen de mogelijke verspillingsbronnen in kaart. Aan de hand daarvan komen zij met een voorcalculatie. Zij schatten in hoeveel perslucht er bij u verloren gaat, wat dat betekent voor uw energierekening en wat de kosten van onderzoek en het verhelpen van de lekkages zijn.

Uw voordelen:

 • Direct inzicht in de mogelijkheden om te besparen op het energieverbruik van uw installatie.
 • Helder overzicht van de onderzoekskosten en de te verwachten kosten voor optimalisatie.
 • Meteen doorslaggevende argumenten om aan de slag te gaan, zoals besparing en terugverdientijd.

 

Stap 2: Lekkagemeting en -management

De eerstvolgende stap is het precies in kaart brengen van luchtlekken en andere bronnen van verspilling. Ervaren monteurs van Schipper Techniek onderwerpen uw machines aan een minutieus onderzoek. Met speciale apparatuur worden lekken opgespoord en verliesbronnen worden gelabeld of gefotografeerd. De voortgang van het onderzoek kunt u online volgen via de Festo lekkagemanagement-database, met uw eigen unieke inlogcode. Aan het eind van het onderzoek ontvangt u een actieplan met adviezen over te nemen maatregelen, de kosten en de terugverdientijd daarvan.

Uw voordelen:

 • Online overzicht met grafieken en tabellen van de persluchtverliezen in uw installatie.
 • Classificatie van te verhelpen verliezen in drie prioriteitsgradaties.
 • Plan van aanpak met kosten, planning en terugverdientijd.

 

Stap 3: Verhelpen van persluchtverliezen

Aan de hand van het met u besproken prioriteitenschema worden de persluchtverliezen in uw installatie stuk voor stuk verholpen. Hoe eerder die ingrepen plaatsvinden, hoe beter: niet alleen kost wachten geld, lekkages en andere problemen in een installatie gaan nooit spontaan over en elke verdere achteruitgang betekent meer kosten. Aan de hand van een vervolgmeting kan het effect van de ingrepen onomstotelijk in de Festo Energy Saving Assement Portal worden aangetoond.

Uw voordelen:

 • Gericht verhelpen van storingen die persluchtlekkage en energieverlies veroorzaken.
 • Besparing direct zichtbaar in de Festo Energy Saving Assement Portal bij een vervolgmeting.

 

Afbeelding Schipper Technische Groothandel Festo Energy Saving

Stap 4: Optimalisatie van perslucht en installatie

Energiebesparing op perslucht is de stap naar een rendabelere productie. Schipper helpt u inzichtelijk te maken op welke vlakken er nog meer perslucht bespaard kan worden door inzet van persluchtbesparende of geoptimaliseerde componenten.

Uw voordelen:

 • Overzicht van alle mogelijkheden om uw installatie zuiniger en productiever te maken.
 • Beoordelen van componenten in relatie tot doorlaat en luchtverbruik.

 

Afbeelding Schipper Technische Groothandel Festo Energy Saving

Stap 5: Condition Monitoring en Total Productive Maintenance

Verhogen van het rendement van uw machines is het verlagen van de bedrijfskosten, verhogen van uw productiviteit door reduceren van stilstandtijden en het verlengen van onderhoudsintervallen. Daarvoor heeft Schipper een uniek concept: Condition Monitoring op basis van het CPXplatform. Alle parameters van uw machine worden constant bewaakt en zijn direct afleesbaar via de intelligente interfaces van de CPX-terminal. Dus alle mogelijkheden om service en onderhoud van uw installatie precies af te stemmen op de eisen en de conditie ervan, waarmee u vele productieve uren per jaar kunt winnen.

Uw voordelen:

 • Continu overzicht over status en conditie van uw hele installatie.
 • CPX-platform met unieke communicatiemogelijkheden.
 • Service- en onderhoudsactiviteiten zijn makkelijk te plannen voor maximale machinebeschikbaarheid.

 

Bekijk onze vacatures